Диагностика

Системата за акупунктурна диагностика “EXTREME 2002” е предназначена за определяне на енергийния статус на човека и възстановяване на адаптивните му свойства. Системата “EXTREME 2002” е патентована и няма аналог в света.

Основни характеристики на системата за диагностика:

 • Неинвазивна
 • Диагностиката е двумоментна – “До – После” – Едномоментни акупунктурни диагностики, каквито са всички познати до момента, не са в състояние да оценяват степента на физиологична адаптация на човешкия организъм и не могат да дават обективна оценка за здравето.
 • Дава информация за състоянието на органите и системите, както и за взаимодействието между тях. Дава информация за физиологичните отклонения на метаболитните процеси.
 • Определя норма на здравето – “Здрав – Болен” – За разлика от всички останали акупунктурни диагностики, тя дава възможност за определяне на нормата на физиологична адаптация, а отклоненията се класифицират като клинични или функционални.
 • Данните от направените измервания се интерпретират от системата автоматично и в резултат на това се генерира протокол на пациента.

Екран “пациенти”

 • Създава картотека, в която се съхранява информация за пациентите – име, пол, рождена дата, адрес и други.

patz1

 • Възможност за корекция и търсене:

patz2

Екран “измерване”

 • Създава регистър, в който се съхранява информацията от измерванията на пациентите.

Екран измерване

 • Измерването се извършва с помощта на устройство, което е включено към компютъра, а стойностите на токовете в локализираните акупунктурни точки се прехвърлят автоматично.

ured

 • Измерванията се извършват в 12 точки на ръцете и 12 точки на краката
 • Всички точки се измерват в два цикъла – преди и след натоварване
 • Между двата цикъла на измерване, организмът се натоварва физически – например 30 клякания. Следва 5 – 7 минутна почивка.
 • Във всяка точка получавате подробна информация и картинки за местоположението й

izm2Точка taiyuan.
Меридиан на белите дробове. Локализация. Намира се в напречната гънка на китката, във вдлъбнати-ната откъм радиалната страна на a.radialis.

izm3Точка taibai.
Меридиан на далака и панкреаса. Локализация. Разполага се под проксималния край на главичката на i-та метатарзална кост, точно на границата между плантарната и долзарна кожна повърхност на стъпалото.

Автоматична диагностика

 • Изкуствена невронна мрежа, обучена върху хиляди измерени пациенти с различни специалности, пол, възраст, здравословно състояние, включително професионални спортисти.
 • Свежда многомерното пространство на измерванията към двумерното пространство на различни състояния и тяхното протичане във времето.
 • Получените резултати са внимателно анализирани. Открити са редица закономерности и характерни отклонения.
 • Пример за близки състояния със значително запушено дебело черво:

avtT1avtT2avtT3avtT4avtT5avtT6

Екран “автоматична диагностика”

 • —След приключване на замерванията, информацията за пациента се съхранява и обработва. Отпечатват се и съответните документи за пациента.
 • —Програмата дава възможност да маркирате всички, или определени приложения от  документите на пациента, които желаете да бъдат отпечатани.

avt2

Екран “терапия”

Програмата дава възможност за ползване и отпечатване на рецептите от препоръчаната терапия.
Рецептите са класифицирани в два раздела:

 • Профилактична терапия
 • Специфична терапия

ter

Документи на пациента

Показваме ви част от документите на пациента, които могат да бъдат разпечатани:

Диференциална диагностика – кръгова диаграма:

Диференциална диагностика – кръгова диаграма

Диференциална диагностика – диаграма “запас – дефицит”:

Диференциална диагностика – диаграма "запас - дефицит"
Ot4etenTok

Системен анализ по органи. Препоръчителна терапия:
 • Дебело черво:
  Дебело черво е в хипофункция (-60 отн. Ед.). Органът не реагира на натоварване. Клинично отклонение. Хипофункцията на дебелото черво се явява резултат от запушването му с калови маси (токсини), което с течение на времето го довежда до атрофия.
  Препоръчителна терапия: рец. № 204, № 206 и № 217.
 • Бели дробове:
  Белите дробове са в хиперфункция (60 отн. Ед.). Органът не реагира на натоварване. Клинично отклонение. Основни причини за хиперфункцията на белите дробове се явяват токсините от дебелото черво, тютюнопушенето, наличието на някакви инфекционни заболявания, като грип и др.
  Препоръчителна терапия: рец. № 201 и № 209.
 • Черен дроб:
  Черният дроб е с функционално отклонение. Преди натоварване – хипофункция на имунодефицита (-64 отн. Ед.). След натоварване – хипофункцията на имунодефицита намалява (-47 отн. Ед.). Основни причини за хипофункцията на черния дроб се явяват натрупаните в него “лоши” мазнини – триглицериди, както и токсините от дебелото черво. Това води до нарушаване на функционалната дейност на черния дроб и на процеса на неговата регенерация.
  Препоръчителна терапия: рец. № 208, № 209 и № 219.
Системен анализ по групи органи:
 • Дебелото черво и лифната система се намират едновременно в състояние на хипофункция.
  Обикновено човек изпитва постоянна умора (няма сили). Възможна причина може да бъде това, че пациентът в миналото е бил спортист – спринтер.
  Препоръчителна терапия: рец. № 205.
 • Жлъчният мехур и стомахът се намират едновременно в състояние на хипофункция.
  Хипофункцията на стомаха се явява следствие от хипофункцията на жлъчния мехур, т.е. недостатъчно производство на жлъчната течност в черния дроб (холистаза). Това води до запушване на жлъчните канали , вследствие на което те притискат вените в черния дроб, поради което се забавя оттичането на кръвта в порталната вена, в която се влива кръвта от всички единични органи, вкл. От стомаха. Като следствие се забавя и скоростта при вливането на артериалната кръв в органите. Това води до намаляване количеството на постъпващата енергия и питателни вещества в стомаха, резултат от което е и неговата хипофункция.
Анализ на динамиката на състоянието на пациента:

Анализ на динамиката на състоянието на пациента

chistoto_debelo_chervo_osnova_na_jivota_koritza_uveli4ena